Η επιχείρηση Petra Stampa διαθέτει αυτόνομη αμμοβολή – υδραμμοβολή με εξαιρετικές δυνατότητες καθαρισμού που οφείλονται στα 320 bar πίεση που αποδίδει το μηχάνημα. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό και ανάδειξη παλαιών πέτρινων κατοικιών και τοίχων, τον καθαρισμό παλαιών πλακόστρωτων μετά της απαιτούμενης αποκατάστασης τους και σφράγισης τους. αφαίρεση σαθρών σοφάδων, καθαρισμό σαθρών στοιχείων σκυροδέματος.

Ο καθαρισμός μπορεί να γίνει με νερό, ή με προσθήκη χαλαζιακής άμμο και άλλων υλικών καθαρισμού ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου.