Οι υπηρεσίες μας

Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων μονοκατοικίας / μεμονωμένου διαμερίσματος ορίζεται η 13η Δεκεμβρίου 2021.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων πολυκατοικίας ορίζεται η τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα μετά την λήξη υποβολής αιτήσεων μονοκατοικίας / μεμονωμένου διαμερίσματος .
Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται για χρονική περίοδο πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής.

Άδειες Δόμησης

Όλες οι υπηρεσίες που αφορούν άδειες δόμησης

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Το ΠΕΑ απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου ή τμήματος αυτού, κατά την οποία έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί, έτσι ώστε οι ιδιοκτήτες του αλλά και οι  ενοικιαστές του, να μπορούν να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν την ενεργειακή απόδοση για οποιαδήποτε χρήση.

Τοπογραφικό Σχέδιο

Τοπογραφικά – Αποτυπώσεις

Το Τεχνικό γραφείο Γιώργος Νανάκης αναλαμβάνει να εκπονήσει τοπογραφικά διαγράμματα και αποτυπώσεις για κάθε χρήση και ανάγκη.

Βεβαιώσεις Μηχανικού

Όλες οι απαραίτητες Βεβαιώσεις Μηχανικού για οποιαδήποτε δικαιοπραξία και χρήση

Ταυτότητα Κτιρίου

Σε αναμονή για οριστικοποίηση και ψήφιση νόμου

Τακτοποίηση αυθαιρέτων Ν.4495/2017

Click here to add your own text