Άδειες Δόμησης

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση αδειών δόμησης για:

  • κατοικίες,
  • επαγγελματικούς χώρους – βιομηχανικούς-βιοτεχνικούς χώρους
  • αποθήκες
  • επισκευές
  • αλλαγή χρήσης
  • κατεδαφίσεις ,προσθήκες
  • εργασίες μικρής κλίμακας
  • εργασίες προ 48ωρης ενημέρωσης