«Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμ 2021»

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα, ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου Προγράμματος βρισκόμαστε σε αναμονή ανακοίνωσης έναρξης του νέου Εξοικονομώ 2021. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα σας γνωρίζουμε τις παρακάτω δεδομένα τα οποία δύναται να αλλάξουν με την επίσημη ανακοίνωση του Προγράμματος από το Υπουργείο.

Πως μπορώ να συμμετάσχω στο νέο «Εξοικονομώ 2021;

 • Η διαδικασία της αίτησης θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, έτσι ώστε να  παρακολουθείται η πορεία των αιτήσεων από όλους τους εμπλεκόμενους συμπεριλαμβανομένων των πολιτών.
 • Η  επιχείρηση μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση του Προγράμματος ως Σύμβουλος Έργου για λογαριασμό σας, ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ καθώς η Αμοιβή Συμβούλου του έργου καλύπτεται 100% από το Πρόγραμμα.
 • Στην συνέχεια εκπονεί την πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση έτσι ώστε να κατηγοριοποιήσει τις απαραίτητες παρεμβάσεις που θα αποδώσουν τα μέγιστα Ενεργειακά οφέλη στην κατοικία σας, σύμφωνα με τις οικονομικές σας δυνατότητες.
 • Αναλαμβάνει «με το κλειδί στο χέρι» όλες τις προτεινόμενες εργασίες που απαιτούνται για την Ενεργειακή Αναβάθμιση της κατοικίας σας με υπευθυνότητα, συνέπεια αλλά και την 18 ετή εμπειρία στον χώρο των κατασκευών.
 • Τέλος Εκπονεί την δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση και κλείνει τον φάκελο του Προγράμματος για λογαριασμό σας.

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Οι πολυκατοικίες πρέπει χρησιμοποιούνται τουλάχιστον κατά 50% ως κατοικίες
 • Κατοικίες που έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 • Διαθέτουν οικοδομική άδεια ή νομιμοποιητικό έγγραφο (Τακτοποίηση) ή έγγραφο εξαίρεσης από κατεδάφιση
 • Αναλαμβάνουμε την τυχόν τακτοποίηση αυθαίρετων κατοικιών βάσει Ν4495/2017 για την μετέπειτα ένταξη στο Πρόγραμμα.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

Κατηγορίες ποσοστών Επιχορήγησης 

Κατηγορία

Ωφελούμενων

Ατομικό Εισόδημα (€) Οικογενειακό

Εισόδημα (€)

Ποσοστό

Επιχορήγησης

Αύξηση ανά Προστατευόμενο μέλος Μέγιστο

Ποσοστό

Επιχορήγησης

Επιδοτούμενα για όλες τις κατηγορίες

            1           

           ≤5.000           ≤10.000

60%

5%

70%

Αμοιβή Ενεργειακού

 

Αμοιβή συμβούλου

Έργου

 

Άτοκο Δάνειο

               2 >5.000 – 10.000 >10.000 – 20.000

50%

5%

70%

3 >10.000 – 20.000 >20.000 – 30.000

40%

5%

70%

             4 >20.000 – 30.000 >30.000 – 40.000

35%

5%

70%

5 >30.000 10.000€-15.000€

30%

5%

50%

Προβλέπεται δυνατότητα λήψης δανείου, με ορίζοντα αποπληρωμής από 4-6 έτη με εξολοκλήρου χρηματοδοτούμενο επιτόκιο από το ΕΤΕΑΝ.

Μπορώ να καλύψω το υπόλοιπο ποσό με ίδια κεφάλαια πέρα της επιχορήγησης του Προγράμματος, χωρίς την εμπλοκή της τράπεζας;

ΝΑΙ, αφού σε αντίθεση με το προηγούμενο πρόγραμμα, στο Νέο  δεν θα είναι υποχρεωτική η δανειοδότηση από τράπεζες, και ουσιαστικά έτσι παρακάμπτεται η γραφειοκρατεία αλλά και ο αποκλεισμός αιτούντων που αδυνατούσαν να λάβουν δάνειο αλλά είχαν να συμπληρώσουν τον προϋπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών.

Σε περίπτωση που το ατομικό εισόδημα ξεπερνάει τα 35.000 € ή το οικογενειακό εισόδημα τα 45.000 € τότε ο ωφελούμενος εξακολουθεί να δικαιούται ολόκληρη την επιχορήγηση των αμοιβών του Ενεργειακού Επιθεωρητή, του Συμβούλου Έργου καθώς και όλους τους τόκους που τυχόν χρειαστεί από δανεισμό.

Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ;
Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς.
Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:
1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής
2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπ. εξώπορτα κτιρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).
3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπ. αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).
Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.

Ποιο είναι το ανώτατο όριο προυπολογισμού ανά αίτηση;

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών είναι μέχρι 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ανώτατο όριο τις 25.000 ευρώ. Δηλαδή μία κατοικία 100 τ.μ. θα είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί με επιχορήγηση και άτοκο δάνειο ή και με τα δύο κίνητρα έως και τα 25.000 ευρώ. Μία κατοικία 60 τ.μ. θα ενισχυθεί για 15.000 ευρώ. Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μία συνεχής διαδικασία έως την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια.

Έχω πάνω από δύο κατοικίες, μπορώ να τις εντάξω στο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον;

OXI, κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται μόνο ΜΙΑ αίτηση στο Πρόγραμμα, με εξαίρεση την περίπτωση αίτησης από το σύνολο των ιδιοκτητών πολυκατοικίας.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για ένταξη στο Πρόγραμμα;

 • Στοιχεία ιδιοκτήτη
 • Δελτίο Ταυτότητας
 • Στοιχεία ακινήτου (Ε9, ΚΑΕΚ,
 • Οικοδομική άδεια (Κάτοψη ορόφου, Τοπογραφικό Διάγραμμα και μελέτη θερμομόνωσης) ή βεβαίωση τακτοποίησης αυθαιρέτου
 •  Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος μαζί με το Ε1
 • Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν: Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)
 • Για κατοικία που χρησιμοποιείται από συγκύριο: Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κατοικία
 • Προηγούμενο Ενεργειακό Πιστοποιητικό
 • Δικαιολογητικά (εδώ) για Ενεργειακό Πιστοποιητικό (εφόσον δεν υπάρχει).

Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ με το «κλειδί στο χέρι»

Αναλαμβάνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας «με το κλειδί στο χέρι» με εξειδικευμένα συνεργεία και πιστοποιημένα επώνυμα υλικά. Η Επίβλεψη των εργασιών γίνεται με υπευθυνότητα, συνέπεια από έμπειρο Πολιτικό Μηχανικό.