Τοπογραφικό Σχέδιο

Τοπογραφικά – Αποτυπώσεις

  • Τοπογραφικά διαγράμματα
  • Αποτυπώσεις
  • Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων.
  • Έλεγχος ένταξης τους στο Κρατικό Κτηματολόγιο
  • Αποτυπώσεις κτιρίων, διαμερισμάτων, καταστημάτων.