Αυλή

με Acropolis Adobe Buff – Αεροδρόμιο, Ιωάννινα