Μεζονέτα

με Acropolis Kool white – Νυδρί Λευκάδας